XIN-NEY 交易

向下

XIN-NEY 交易

帖子 由 Admin 于 周二 七月 19, 2016 9:23 pm

NEY送出

MLB Fa-hsien Shuai 3B
1A Mike Lovett SP
1A Tomiji Arai LF
1A Mauro Acevedo RP

XIN送出
MLB Torazo Mochizuki 3B

協助新莊改善體質,也直接補強3B空位

希望新莊早日進入軌道

Admin
Admin

帖子数 : 31
注册日期 : 16-04-24

查阅用户资料 http://a89182a89182.forumotion.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题